D.Wave Journal

တိုုင္းနွင္႕ျပည္နယ္သတင္း

တိုုင္းႏွင္႕ ျပည္နယ္သတင္း

လက္ရွိသံုးစြဲေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴမ်ား အစားထိုးေျပာင္းလဲ ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

လက္ရွိသံုးစြဲေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴမ်ား အစားထိုးေျပာင္းလဲ ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

လက္ရွိသံုးစြဲေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴမ်ား အစားထိုးေျပာင္းလဲ ရိုက္... Read more

ေရးရာက႑

ေရးရာက႑

ကာယလႈပ္ရွားမႈနွင့္ ကစားနည္းမ်ား

ကာယလႈပ္ရွားမႈနွင့္ ကစားနည္းမ်ား

Activity School ဟာ ကေလးေတြအတြက္ ေန႔စဥ္ ကာယလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ကစားနည္းေတြကို စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ေပးထားတဲ့ ကစားကြင္းတစ္ခုလိုျဖစ္ေနရမယ္လို႔ ေနာ္ေ၀ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာ... Read more

အိမ္အကူလုပ္သားျပႆနာ ဘယ္သူေျဖရွင္းေပးမလဲ

အိမ္အကူလုပ္သားျပႆနာ ဘယ္သူေျဖရွင္းေပးမလဲ

အိမ္အကူလုပ္သား(၀ါ) အိမ္ေဖာ္ေလးမ်ားနွင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ လုပ္သားကေလးငယ္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္၌ ရက္စက္စြာ၊ လူသားမဆန္စြာ၊ ညွဥ္းပန္းနိွပ္စက္ခံရေသာ မႈခင္းမ်... Read more

ဥပေဒဘက္ကေလွ်ာက္လဲခ်က္

ဥပေဒဘက္ကေလွ်ာက္လဲခ်က္

တရားမွ်တမႈနဲ႔ ေလာက ေကာင္းကိ်ဳးျပဳမယ္လို႔  ဟစ္ေၾကြးျပီး ေပၚလာတဲ့ ဥပေဒဆိုတာကို လူေတြက ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုလဲလို႔ စဲြခ်က္ေတြတင္လာၾကတာကို မွားတယ္လို႔ေျပာဖို႔အခက္သ... Read more

တရားမ့ဲစိတ္ျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်ဳပ္ေနွာင္ ျခင္းအေပၚအေရးယူျခင္း

တရားမ့ဲစိတ္ျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်ဳပ္ေနွာင္ ျခင္းအေပၚအေရးယူျခင္း

ဒီဗီြဘီရုပ္သံက ကိုလင္းဆက္ေအာင္ရဲ႕ေဖ့စ္ဘြတ္က စာမ်က္နွာမွာ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၂၁၉ အရ သိလ်က္နွင့္ မတရားစီရင္ဆံုးျဖတ္တဲ့ တရားသူၾကီးမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ နွစ္အထိ... Read more

အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ျပႆနာေျဖရွင္းေပးမည့္စုေပါင္းညိွနိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ

အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ျပႆနာေျဖရွင္းေပးမည့္စုေပါင္းညိွနိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္ပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ၂၈.၃.၂၀၁၂ ကျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒကို ၂၆.၄.၂၀၁၂ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ ပထမအၾကိမ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျ... Read more

ကာတြန္း

စာေပက႑

စာေပက႑

ဒီစကား

ဒီစကား

ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ား၊ အာဆီယံစီးပြားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား- “World Leader’s Roadmap Towards Prosperity for All” ဆိုတဲ့ ရ... Read more

ဒီစကား

ဒီစကား

ကၽြန္မတို႔ အခု ဒီအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ တက္ေရာက္လာတယ္ဆိုတာဟာ  ကၽြန္မတို႔ရဲ့ တျပည္လံုးကစီမံကိန္းကို ကူညီဖို႔ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ တက္ေ... Read more

ႏွင္းဆီၾကည္ျဖဴ ခက္သူရဲ႕

ႏွင္းဆီၾကည္ျဖဴ ခက္သူရဲ႕

လူ႔စိတ္သေဘာကား အသိခက္ လွသည္။ ကုိယ္က တစ္ခုခုကုိ ႀကိဳက္ၿပီ၊ စြဲလန္းၿပီ၊ တန္ဖုိးထားၿပီေဟ့ဆုိလွ်င္ အဲဒီအရာကုိ ျပည့္စုံေစခ်င္သည္။ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္ေစခ်... Read more

လူငယ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

လူငယ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

၂ဝ၁၅ ခု အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲအႀကိဳကာလ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္တဲ့ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္... Read more

ရဲေဘာ္

ရဲေဘာ္

တိန္အန္မင္အေရးအခင္းႀကီးျဖစ္ ေနစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားထု၏ ဒီမုိကေရစီေတာင္း ဆုိမႈအေပၚ ရင္တမမႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လည္း ေစာင့္၍ နားေထာင္ေနသည္။... Read more

2017 Copyright, D.Wave Journal.Powered By MyanmarGateway